ТРАНС ВАНКОВ ЕООД

ДЪРВООБРАБОТВАЩА ФАБРИКА

Дейността на фирма „Транс-Ванков“ЕООД
е дърводобив и дървопреработка на иглолистен дървен материал,
добит от Родопите.
Дървопреработващата фабрика е създадена през 1996г.
Разполага с модерна производствена база намираща се в с.Първенец, обл.Пловдивска.
Предлагаме строителен и фасониран дървен материал,
който е сушен в прецизни сушилни камери.

Качеството ни е без конкуренция, благодарение на машинния ресурс с който разполагаме –
линия за слепени греди и профили за стъклопакет на световно известната немска компания Weinig Gruppe.

Днес 30.07.2017 г. Фирма „Транс-Ванков“ ЕООД, обявява процедура за
избор на изпълнител с публична покана, с предмет:
Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по 2 обособени позиции, подробно описани в документацията по процедурата.
Подробно описание на предметът на процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да изтеглите от тук: